Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan Vekili
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmet YILDIRIM Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Emine AYDIN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜNVER Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi