Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Ahmet ULUDAĞ Başkan
Prof.Dr. Mevlüt PEHLİVAN Üye
Prof.Dr. Kahraman ÇATI Üye
Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye
Prof.Dr. İsmet YILDIRIM Üye
Doç.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye
Doç.Dr. Emine DEMİR ÖZDEN Üye
Yrd.Doç.Dr. Emine AYDIN Üye
Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÖZMEN Üye
Yrd.Doç.Dr. Hülya ÜNVER Üye
Yrd.Doç.Dr. Hülya TORUN Üye