Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Şerif DEMİR Üye Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İsmet YILDIRIM Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYDIN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Üyesi Hülya ÜNVERÜye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TORUN