Fakülte Yönetimi

 

Prof.Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

Dekan

               

                                     Dr.Öğr.Üyesi Hülya TORUN             Dr. Öğr.Üyesi Emine AYDIN  

                                                Dekan Yrd.                                Dekan Yrd.

 

Süleyman KORKMAZ

Fakülte Sekreteri