Tarla Bitkileri

Bölümün temel amacı, tarla bitkileri olarak tanımlanan tahıllar, baklagiller, yem-yağ bitkileri ve bazı endüstriyel bitkilerin iklimsel ve coğrafik özelliklere duyarlı olarak üretiminde ve pazarlanmasında çalışabilecek elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca; eğitim ve öğretimin kalitesini artırarak, özgür bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, tarla bitkileri sorunlarının çözümünde nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır. Program sayesinde, tarla bitkilerinin üretiminde karşılaşılan küresel ve bölgesel problemlere yönelik araştırmalar yürüten ve çözümler üretebilen, özel firmalar ve resmi kuruluşlarda Tarla Bitkileri alanında uzmanlaşabilecek eleman ve araştırıcılar yetiştirilecektir. Bununla birlikte ülke ve bölge tarımının Tarla Bitkileri sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak; Tarla Bitkileri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen; değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek bölümün temel amaçlarından biridir.

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, Ziraat Mühendisleri olarak Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT., Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayii Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.